Montagevejledninger for EasyFix® Standard & Heavy samt Mini

Monteringsvejledning EasyFix® Standard og Heavy

1. Søjlen tages ud af kassen og lægges på plant underlag. Vær opmærksom på galvaniseringen kan tage skade af voldsomme slag.

2. OBS! Den røde trykfordelingsklods monteres i toppen af underrøret, så flangen på trykfordelingsklodsen hviler på overkanten af underrøret.

3. Afstandsklodserne placeres i overrøret, så det passer med det ønskede mål. Se eksempel nedenfor.

4. Underrør og overrør samles. Herefter monteres de 2 gevindstænger i de mellemste flanger, og møtrikker monteres på gevindstængerne.

5. EasyFix® tilpasses. Møtrikkerne spændes. Herefter fastgøres EasyFix® i top- og bundfundament. Således at underrør fastgøres i bund, og overrør fastgøres i top. Vederlagsplader kan anvendes i top og bund.

 

Monteringsvejledning EasyFix® Mini

1. Søjlen tages ud af kassen og lægges på plant underlag. Vær opmærksom på galvaniseringen kan tage skade af voldsomme slag.

2. OBS! Den røde trykfordelingsklods monteres i toppen af underrøret, så flangen på trykfordelingsklodsen hviler på overkanten af underrøret.

3. Afstandsklodserne placeres i overrøret, så det passer med det ønskede mål. Se eksempel nedenfor.

4. Afstandsklodserne placeres i overrøret, så det passer med det ønskede mål.

5. EasyFix® Mini samles.
Underrørets flange fastgøres på underlaget, og overrørets flange fastgøres i topnne.

Eksempel:

Ønsket højde                                        2164mm

Længde på søjle
inkl. trykfordelingsklods                 1800mm
Afstandsklods                                          300mm
Afstandsklods                                             50mm
Afstandsklods                                             14mm
                                                                       2164mm

Brug KUN de medfølgende afstandsklodser

OBS! EBS ApS tager ikke ansvar for konstruktionens bæreevne, såfremt punkterne i monteringsvejledningen ikke er fulgt.

Når du kender dit højdekrav på den bærende søjle, justeres højden ved hjælp af afstandsklodserne.

Trykfordelingsklodsen sættes i og søjlen samles.

Gevindstænger monteres – dog ikke ved Standard og Heavy søjler uden bespændingsflanger eller EasyFix® Mini.

Søjlen er klar til montering.

Tekniske data for EasyFix® søjlen:
CE-mærket,
DS/EN-1090,
Korrosionsklasse C3